dicti.net
,
. , ; , : , 1 , ; , . : , , , ; , ; ; .

-

-

......