dicti.net
,
. , . . . | . , , ( , -. ., , .). . . , ! . .

-...