. ( , , ), , (), , , , , . . , ( , ), ; . , , , , , , ; , , . , . , . - , . , . . , . , , . ( , ) . , . | , . : , . , , . | , . , : , ; : , ! . , -. | . Phlomis. . . - . , ( ) . 1563 . , 800, 900 . . . . , , . , , . , , . , , . , , . . , , , , , . , , .

 • - , - .
 • , , .
 • , , .
 • .
 • , , .
 • .
 • .
 • , - .
 • , , .
 • , .
 • , .
 • , .
 • , .
 • , - .
 • , .
 • , , .
...