dicti.net
,
, , -, . , -., -. , . . . . . .
. ~, -, -.

-...